Przejdź do treści

Polityka prywatności

Niniejsza Polityka Prywatności określa zasady zbierania, przetwarzania i ochrony danych osobowych klientów sklepu internetowego, prowadzonego przez BEST.NET. Dokument ten jest zgodny z obowiązującymi przepisami prawa, w tym z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).

1. Administrator Danych Osobowych

Administratorem danych osobowych klientów sklepu jest BEST.NET, z siedzibą główną: ul. Stobnicka 93, 60-480 Poznań. Wszelkie pytania dotyczące przetwarzania danych osobowych należy kierować na adres e-mail: biuro@best.net.pl.

2. Cele Przetwarzania Danych Osobowych

Dane osobowe klientów przetwarzane są w celu:

  • Realizacji zamówień,
  • Obsługi klienta, w tym udzielania odpowiedzi na zapytania i reklamacje,
  • Informowania klientów o promocjach, nowościach i ofertach specjalnych (za zgodą klienta),
  • Prowadzenia działań marketingowych (za zgodą klienta).

3. Udostępnianie Danych Osobowych Osobom Trzecim

Dane osobowe klientów mogą być udostępniane wyłącznie osobom trzecim niezbędnym do realizacji zamówienia (np. firmie kurierskiej). W żadnym wypadku nie sprzedajemy ani nie udostępniamy danych osobowych klientów innym podmiotom bez ich zgody.

4. Bezpieczeństwo Danych Osobowych

Dbamy o bezpieczeństwo danych osobowych naszych klientów, stosując odpowiednie środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przed nieuprawnionym dostępem, utratą lub zniszczeniem danych.

5. Prawa Klientów

Klienci posiadają prawo do dostępu do swoich danych osobowych, ich poprawiania, usuwania oraz ograniczania przetwarzania. Mają również prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego w zakresie ochrony danych osobowych.

6. Okres Przechowywania Danych Osobowych

Dane osobowe klientów przechowywane są przez okres niezbędny do realizacji celów, dla których zostały zebrane, oraz w celu spełnienia obowiązków wynikających z przepisów prawa, w tym przepisów dotyczących rozliczeń podatkowych.

7. Zmiany w Polityce Prywatności

Niniejsza Polityka Prywatności może ulegać zmianom. Aktualna wersja dokumentu jest zawsze dostępna na naszej stronie internetowej.

Dziękujemy za zapoznanie się z naszą Polityką Prywatności.

Twój koszyk
Twój koszyk jest pusty. Zastanawiasz się? Mamy dla Ciebie specjalną ofertę.