Przejdź do treści

Jak kupować

§1. Postanowienia ogólne

 1. Sklep internetowy, zwany dalej "Sklepem", prowadzony jest przez BEST.NET, z siedzibą: ul. Stobnicka 93, 60-480 Poznań, NIP: 7811838083, REGON: 301127549, wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy w POZNANIU, pod numerem KRS: 0000324907.

 2. Niniejszy regulamin określa zasady zakupów dokonywanych w Sklepie przez Klientów oraz prawa i obowiązki Sklepu i Klientów.

§2. Warunki zakupów

 1. Zamówienia w Sklepie można składać za pośrednictwem strony internetowej dev.best.net.pl oraz drogą elektroniczną na adres e-mail: biuro@best.net.pl.

 2. W celu dokonania zakupu, Klient powinien być osobą pełnoletnią lub posiadać zgodę rodziców lub opiekunów prawnych.

 3. Towary prezentowane w Sklepie są nowe i zgodne z opisem. Wszelkie reklamacje dotyczące jakości towaru będą rozpatrywane zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

§3. Procedura zamówień

 1. Składając zamówienie, Klient wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w celu realizacji zamówienia oraz dostarczenia informacji handlowych.

 2. Po złożeniu zamówienia, Klient otrzymuje potwierdzenie jego przyjęcia oraz informacje dotyczące sposobu płatności i dostawy.

 3. Sklep zastrzega sobie prawo do odmowy realizacji zamówienia w przypadku braku możliwości spełnienia go z przyczyn niezależnych od Sklepu, w tym wyczerpania zapasów lub błędu w wyświetlaniu danych.

§4. Płatności

 1. Sklep umożliwia płatność za zamówione towary poprzez system płatności elektronicznych oraz tradycyjny przelew bankowy.

 2. Ceny towarów podane w Sklepie są cenami brutto i zawierają podatek VAT. Koszty dostawy są określane przy składaniu zamówienia i dodawane do wartości zamówienia.

§5. Dostawa

 1. Dostawa towarów odbywa się na terenie Polski za pośrednictwem firm kurierskich lub Poczty Polskiej.

 2. Czas dostawy jest uzależniony od dostępności towaru oraz wybranej formy płatności i dostawy. Szczegółowe informacje na ten temat Klient otrzymuje w potwierdzeniu zamówienia.

§6. Zwroty i reklamacje

 1. Klient ma prawo do zwrotu towaru w terminie 14 dni od daty otrzymania przesyłki, z zachowaniem warunków określonych w ustawie o prawach konsumenta.

 2. Reklamacje dotyczące wad towarów będą rozpatrywane zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

§7. Ochrona danych osobowych

 1. Administratorem danych osobowych przekazywanych przez Klientów jest BEST.NET.

 2. Dane osobowe Klientów są przetwarzane wyłącznie w celu realizacji zamówienia i nie są udostępniane osobom trzecim.

 3. Klienci mają prawo dostępu do swoich danych, ich poprawiania oraz żądania ich usunięcia z bazy danych Sklepu.

§8. Postanowienia końcowe

 1. Regulamin Sklepu jest dostępny dla Klientów na stronie internetowej Sklepu.

 2. Sklep zastrzega sobie prawo do zmiany regulaminu. Zmiany wchodzą w życie z chwilą opublikowania ich na stronie internetowej Sklepu.

 3. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem zastosowanie mają przepisy obowiązującego prawa polskiego.

Twój koszyk
Twój koszyk jest pusty. Zastanawiasz się? Mamy dla Ciebie specjalną ofertę.